Cansalı Servisi


Her cansalı 12 ayı geçmemek üzere (periyodik olarak farklı uygulamalar olabilir) yetkili servis istasyonlarında sadece yetkili personel ve eğitimli teknisyenler tarafından bakımlarının yapılması gerekmektedir.