EFE MARİNE Safety, son IMO ve SOLAS yönetmeliklere uygun olarak filika, kurtarma botu, vinç ve kaldırma ekipmanlarının, yolcu merdivenlerinin tedarikini ve senelik ve beş senelik denetim ve testlerini:

Söz konusu denetim ve testler tüm büyük limanlarında MSC 402 (96) ve MSC Circ. 1206 yönetmeliği çerçevesinde donanım üreticisi tarafından onaylanmış servis istasyonlarımızda yapılmaktadır.    Başka marka donanım söz konusu olduğunda MSC Circ. 1277 yönetmeliği çerçevesinde Bayrak Devleti Yetkisi (Flag State Authorization)  ve klas kuruluşu yetkilileri nezaretinde gerçekleşmektedir.